Grønland

Farverige huse på GrønlandGrønland er verdens største ø og er en del af Kongeriget Danmark. 3/4 af Grønland er dækket af en iskappe. En iskappe bliver også kaldt ”indlandsis” og er et vedvarende isdække, der er større end 50.000 km2. Grønland og kontinentet Antarktis er de eneste der har eksempler på indlandsis i moderne tid.

Grønland består af over 100 små øer, som har et samlet befolkningstal på omkring 57.000 indbyggere. Det er det land i verden, med den laveste befolkningstæthed. Der bor 0,026 mennesker per km2. Til sammenligning har vi i Danmark en befolkningstæthed på ca. 134 per km2. Det isfri areal af Grønland, er omtrent 9 gange større end Danmark. I Danmark bor der omkring 18.600 Grønlændere – det er hvis man går ud til 3. generation.

På engelsk er navnet Greenland og lokalt er det Kalaallit Nunaat, som betyder ”Grønlændernes land”. Grønland har haft selvstyre siden 2009 og før det – hjemmestyre.

Det grønlandske flag

Det grønlandske flag21. juni - 1985 er året, hvor det grønlandske flag blev hejst første gang, denne dato er Grønlands nationaldag. Flaget er blevet tegnet af Thue Christiansen, som er en grønlandsk maler og grafiker. Farverne er rød/hvid og er valgt for, at vise tilknytningen til Danmark og resten af Norden. Det grønlandske flag er dog ikke bare en tilfældig grafik, men er nøje planlagt og skal forestille den opgående sol over polarisen, der står for lyset samt midsommerens tilbagevenden.

I Danmark er det tilladt af bruge det grønlandske flag overalt uden særlig tilladelse.

Turisme

2 turister klatrer på en gletcher på GrønlandGrønland vil meget gerne have flere turister til landet, men har svært ved, at tiltrække tilstrækkeligt med turister. Nogle af udfordringerne, når det kommer til turisme på Grønland bunder i, at det er dyrt, at rejse rundt i landet – uanset om det er med fly eller skib. Vejret på Grønland er endvidere også ret ustabilt, hvilket ofte forårsager forsinkelser og aflysninger.

Grønland sammenligner sig lidt med nabolandet, Island og vil gerne have turismen op på samme niveau. I 2016, var der over 1.800.000 turister, der besøgte Island hvor Grønland havde omkring 250.000 turister. Så selvom Grønland da ér velbesøgt, så er der et stykke op til Island.

Hvis Grønland skal kunne rumme lige så mange turister som Island, vil det kræve ret store investeringer i form af havneanlæg og nye hoteller.

Der er mange der godt kunne tænke sig, at besøge Grønland, men det kan være ret dyrt, at rejse til Grønland. Skulle man dog være så heldig, at besøge Grønland, vil man ikke blive skuffet, da der findes aktiviteter som hundeslædeture, nordlys, hvalsafari, midnatssol, kælvende gletjsere, varme kilder, klatring i bjerge, vikingeruiner og mange flere sjove, spændende og vilde ting.

Naturen

En polarræv i sneen på GrønlandGrønlændere er glade og stolte af naturen på Grønland, hvilket er ganske forståeligt. Med indlandsisen, kæmpemæssige isbjerge i blå og grønne samt alle de vildtlevende dyr, kan man ikke andet end, at blive imponeret. Grønland er et paradis for diverse fugle, hvor der er tale om arter som havørnen, mallemukken, tejsten, edderfuglen, ravnen, fjeldrypen og 200 andre fuglearter.

På land kan man finde isbjørne, rensdyr, moskusokser, polarulve, polarræve, sneharer og mange andre smukke og fantastiske dyr.

I havet omkring Grønland ses ofte hvaler og sæler. Der er faktisk op mod 15 hvalarter som ofte ses i de grønlandske farvande. Ud af disse 15 hvalarter, er der kun 3 hvaler der opholder sig på Grønland om vinteren – hvidhvalen, narhvalen og grønlandshvalen. De mere sjældne hvalarter, der kigger forbi Grønland indimellem er blåhvalen og spækhuggeren. Udover disse, kan finhvalen, vågehvalen og pukkelhvalen også findes på Grønland i sommerhalvåret.

Er man til smukke planter og blomster, er Grønland heller ikke bleg for, at vise sig fra den side. Sommeren er ikke så lang, men Grønland viser sig i al sin pragt, med mere end 500 plante- og blomsterarter, hvoraf 5 af disse er orkideer.

Beboelse

En udsigt over Grønlands hovedstad - NuukLad os starte med, at aflive en myte. Man bor ikke permanent i igloer på Grønland. I mange børnebøger gives der udtryk for, at grønlændere bor i igloer og selvom der er en vis sandhed i det, så sker det sjældent i denne moderne tid. Igloen blev i ældre tid brugt som midlertidig bolig under fangstture af inuitter på bl.a. Nordgrønland og i Canada og Alaska.

Der er 17 byer og 57 bygder på Grønland. En bygd er et fællesnordisk ord for et bebygget eller dyrket sted. Det kan f.eks være en gård, landsby, en lille egn eller et mindre beboet distrikt. Der er dog så stor administrativ og social sammenhæng, at man betragter indbyggerne og området under ét.

Når vi taler om grønlandske byer, så er byerne ikke rigtig forbundet af veje, ligesom vi ser i Danmark. I Nuuk er der de seneste år, blevet bygget rigtig mange moderne højhuse, med flotte facader og store glaspartier.

Transport

En flyvemaskine på GrønlandDer er masser af biler i byerne på Grønland – især i Nuuk som er Grønlands hovedstad. Om morgenen kan du være sikker på, at holde i en lang kø, når du skal frem og tilbage i byen med bil. Men hvis du skal fra den ene by til den anden, så har du kun få muligheder og en af dem, er ikke med bil. Du skal flyve eller sejle mellem byerne på Grønland. Som skrevet under punktet ”beboelse”, så er vejene på Grønland nemlig ikke forbundet med hinanden – heller ikke via jernbaner.

I Danmark kan man lynhurtigt tage fra den ene by til den anden, men på Grønland er det meget besværligt og ret dyrt. Der er en del lufthavne og havne, som koster mange penge, at holde kørende, så derfor er billetpriserne desværre tilsvarende høje.

Når det kommer til skibsfragt, så er det således, at mange af de grønlandske fjorde fryser til om vinteren, hvilket resulterer i, at skibene ikke kan lægge til i alle byer. Her opstår så 2 andre muligheder, hvor man enten kan køre med hundeslæde eller snescooter, men hvis du skal ud på en længere tur, så er den eneste transportmulighed altså helikopter eller fly.